quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
110/UBND-VP Công văn v/v tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người. 26/11/2020
442/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 28/09/2020
249/BC-UBND Kết quả thực hiện kỷ cương hành chính tháng 9 năm 2020 28/09/2020
248/BC-UBND Kết quả thực hiệ nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 28/09/2020
146/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 28/09/2020
244/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 9 24/09/2020
245/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 22/09/2020
358/UBND-VP Báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 9/2020 15/09/2020
421/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Long Biên 11/09/2020
136/KH -UBND Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2020 08/09/2020
408/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân phường Long Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021 01/09/2020
1069/TB-UBND Công khai việc mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thẩm Văn Sỹ và bà Nguyễn Thị Kim Hương 26/08/2020
187/BC-UBND Kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2020 30/07/2020
338/QĐ-UBND Về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 29/07/2020
330/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc diễn tập phòng thủ phường Long Biên năm 2020 24/07/2020
304/QĐ-UBND Về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 24/06/2020
146/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 6 22/06/2020
145/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 22/06/2020
01/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 08/06/2020
199/UBND-VP Công văn v/v đăng ký đi thực tế tại Sầm Sơn – Thanh Hóa 08/06/2020