quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
30/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30 của thường trực Đảng ủy - UBND - các đoàn thể phường Long Biên 26/07/2021
29/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29 của Đảng ủy-UBND, các đoàn thể phường Long Biên 19/07/2021
27/LCT-UBND LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - UBND - CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN TUẦN 27/2021 (TỪ NGÀY 05/07 ĐẾN NGÀY 11/07/2021) 05/07/2021
26/LCT-UBND Lịch công tác tuần của Đảng ủy - UBND và các đoàn thể của phường Long biên 28/06/2021
25/LCT-UBND Lich công tác tuần 25 của Đảng ủy - HĐND- UBMD, các đoàn thể phường Long Biên 21/06/2021
24/LCT-UBND Lịch công tác tuần 24 của Đảng ủy - HĐND- UBND và các đoàn thể phường Long Biên 11/06/2021
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19/2021 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Long Biên 09/05/2021
95/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phương Long Biên năm 2021 16/04/2021
158/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng quà người khuyết tật đặc biệt nặng có hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 15/04/2021
78/KHLT-UBND-UBMTTQ Kế hoạch V/v vận động ủng hộ quỹ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ Nhân đạo”, “Quỹ Khuyến học”, quỹ “ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT” phường Long Biên năm 2021. 24/03/2021
59/BC-UBND Báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn phường Long Biên tính đến ngày 11/3/2021 18/03/2021
128/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 số 4 tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Long Biên 16/03/2021
121/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ Công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Long Biên 16/03/2021
71/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ phường năm 2021 02/03/2021
70/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn phường Long Biên năm 2021 02/03/2021
09/LCT-UBND Lịch công tác tuần 09/2021 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 27/02/2021
63/KH-UBND Kế hoạch trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo trên địa bàn phường Long Biên năm 2021 25/02/2021
62/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác lao động việc làm, an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn phường năm 2021 25/02/2021
61/KH-UBND Kế hoạch thực hiện pháp lệnh ưu đãi với Người có công với cách mạng trên địa bàn phường Long Biên năm 2021 25/02/2021
62/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng quà Người có công, gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 02/02/2021