Tin mới nhất

Phường Long Biên tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020
Ngày đăng 09/09/2020 | 08:50  | Lượt xem: 80

Nhằm hưởng ứng phong trào “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”. Sáng 6/9/2020, BCĐ hiến máu tình nguyện phường Long Biên phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020

Với thông điệp " Giọt máu hồng yêu thương”, ngày hội hiến máu tình nguyện phường Long Biên đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân, các đơn vị đóng trên địa bàn phường. Hiến máu nhân đạo là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp "Thương người như thể thương thân", ngày hội hiến máu đã được cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn phường hưởng ứng sôi nổi. Ngày hội đã thu hút hơn 310 người từ các cơ quan, đơn vị, trường học, các đoàn thể, địa bàn dân cư, tổ dân phố  đăng ký hiến máu tình nguyện. BCĐ vận động Hiến máu tình nguyện phường đã tổ chức thành công ngày hội hiến máu với 267/151  đơn vị máu  đạt 174% kế hoạch.  Nhiều đơn vị có tỷ lệ người tham gia hiến máu vượt chỉ tiêu giao: Tổ 1, tổ 7, tổ 9, tổ 12...

Trong thời gian tới, BCĐ hiến máu tình nguyện phường Long Biên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về ý nghĩa của chương trình hiến máu tình  nguyện. Đồng thời tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020. 

Một số hình ảnh tại ngày hội hiến máu năm 2020: