Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân phường Long Biên tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ tháng 7/2020
Ngày đăng 09/07/2020 | 17:37  | Lượt xem: 62

Chiều ngày 09/7/2020 tại phòng họp số 2 - UBND phường, Hội đồng nhân dân phường tổ chức cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2020.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Ngô Văn Phách - Chủ tịch HĐND phường. Mời dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND phường, Thường trực UB MTTQ, Trưởng, phó Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội HĐND; Tổ công tác giám sát của HĐND phường; Văn phòng HĐND &UBND phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh - Văn phòng HĐND & UBND phường báo cáo kết quả hoạt động công tác tháng 6/2020 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2020 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường. HĐND phường triển khai đầy đủ các nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND quận và của Đảng ủy phường trong tháng 6/2020. Tổ chức giao ban Thường trực HĐND với các ban công tác của HĐND phường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020. Thường trực HĐND phường theo dõi, giám sát công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn phường. Tổ chức thành công  kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 10. Phân công đại biểu HĐND trực tiếp dân theo quy chế. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Thường trực UBMTTQ, lãnh đạo UBND và các bộ phận có liên quan trên địa bàn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các Ban HĐND phường, tổ công tác giám sát tập trung theo kế hoạch đã đề ra, tăng cường công tác phối hợp tổ dân phố thực hiện tốt nội dung khảo sát, giám sát. Đại biểu HĐND duy trì tiếp công dân vào thứ 3 hàng tuần theo lịch phân công của Thường trực HĐND phường. 

Các thành viên tham dự hội nghị thống nhất cao với kết quả đã đạt được trong tháng 6/2020 và kế hoạch thực hiện chương trình công tác tháng 7/2020 của HĐND phường và các Ban của HĐND phường. Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu phản ánh và đề xuất những nội dung trên các lĩnh vực, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường. Đồng chí Ngô Văn Phách - Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo và kết luận nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2020: Triển khai đầy đủ các nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND quận và của Đảng ủy phường trong tháng 7/2020. Tổ chức giao ban Thường trực HĐND với các ban công tác của HĐND phường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2020. Tổ chức Hội nghị Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ X, Triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ X. Tập trung giám sát, khảo sát công tác thu chi tài chính, giảm đàn chăn nuôi, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid theo Nghị định 62 của Chính phủ. Tập trung giám sát thường xuyên, khảo sát công tác quản lý TTĐT, VSMT, VSATTP, phòng chống dịch bệnh. Phân công đại biểu HĐND trực tiếp dân theo quy chế. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Thường trực UBMTTQ, lãnh đạo UBND và các bộ phận có liên quan trên địa bàn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các Ban HĐND phường, tổ công tác giám sát tập trung theo kế hoạch đã đề ra. Ban kinh tế xã hội tập trung giám sát công tác cải cách hành chính, công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, Ban pháp chế tập trung tổ chức giám sát thường xuyên công tác TTXD trên địa bàn phường. Tăng cường công tác phối hợp tổ dân phố thực hiện tốt nội dung khảo sát, giám sát. Đại biểu HĐND duy trì tiếp công dân vào thứ 3 hàng tuần theo lịch phân công của Thường trực HĐND phường.

Toàn cảnh hội nghị giao ban