Tin tức khác

Lễ chào cờ tháng 9/2020
Ngày đăng 07/09/2020 | 08:55  | Lượt xem: 80

Sáng ngày 07/9/2020, tại Hội trường - UBND phường toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường Long Biên đã thực hiện nghi lễ chào cờ tập thể sáng thứ hai đầu tuần tháng 9/2020

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường.

Sau khi thực hiện nghi thức chào cờ, được sự phân công của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh – Công chức Văn phòng – Thống kê báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2020 của UBND phường. Trong tháng 8, các bộ phận chuyên môn UBND phường đã bám sát và thực hiện tốt kế hoạch trọng tâm tháng đã đề ra, kể cả các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Đảng ủy, UBND phường cũng đã tiến hành tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan phường tháng 8: Khối Đảng, Đoàn thể đánh giá kiểm điểm 11 đồng chí, kết quả: 11 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khối chính quyền đánh giá kiểm điểm 20 đồng chí, kết quả: 13 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; 05 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Nguyễn Ngọc Phan - QUV - Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận kết quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, tập thể UBND phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra; nhấn mạnh việc tham mưu hơn nữa của các đồng chí cán bộ công chức để hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng; thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong không khí trang trọng tại buổi Lễ, Đảng ủy – UBND phường đã biểu dương, khen thưởng các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 8/2020; tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động phường sinh nhật trong tháng 9/2020.

Một số hình ảnh buổi Lễ chào cờ tháng 9