Tin tức khác

Lễ chào cờ tháng 8 năm 2020
Ngày đăng 04/08/2020 | 09:44  | Lượt xem: 120

Sáng ngày 03/8/2020, tại Hội trường - UBND phường toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường Long Biên đã thực hiện nghi lễ chào cờ tập thể sáng thứ hai đầu tuần tháng 8/2020.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường.

Sau khi thực hiện nghi thức chào cờ, được sự phân công của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh – Công chức Văn phòng – Thống kê báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2020 của UBND phường. Trong tháng 7, các bộ phận chuyên môn UBND phường đã bám sát và thực hiện tốt kế hoạch trọng tâm tháng đã đề ra, kể cả các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Đảng ủy, UBND phường cũng đã tiến hành tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan phường tháng 7/2020: Khối Đảng, Đoàn thể đánh giá kiểm điểm 11 đồng chí, kết quả: 10 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 90,9%). Khối chính quyền đánh giá kiểm điểm 22 đồng chí, kết quả: 19 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 86,3 %).

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2020; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo kế hoạch tháng 8 đã đề ra, nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 7/2020.

Trong không khí trang trọng tại buổi Lễ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường, đồng chí Chủ tịch Công đoàn phường tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động phường sinh nhật trong tháng 8/2020.

Công đoàn phường chúc mừng các đồng chí có sinh nhật trong tháng 8