tin tức - sự kiện nổi bật

Phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày đăng 07/05/2020 | 05:27  | Lượt xem: 257

Chiều ngày 06/5/2020, tại Hội trường UBND, phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức.

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội quận; cùng 147 đại biểu chính thức.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí, Đoàn Thư ký 02 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 05 đồng chí; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc; hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội biểu quyết các nội dung

Tiếp đó, Đại hội thống nhất nghi thức khai mạc Đại hội như đón đại biểu vào hội trường, chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca); hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu Đại hội; chia tổ, hướng dẫn thảo luận.

Đại hội tập Nghi lễ chào cờ

Sau đó, các tổ tiến hành thảo luận các dự thảo: Báo cáo tóm tắt các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV; Các chỉ tiêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Cơ cấu nhân sự bầu BCH đảng bộ phường và Đại biểu dự ĐH Đại biểu Quận Long Biên lần thứ IV. Kết thúc thảo luận, các tổ tổng hợp ý kiến tham gia, báo cáo Đoàn Chủ tịch để tổng hợp trình Đại hội.

Các tổ đại biểu thảo luận

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc vào sáng ngày 07/5/2020.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện việc đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào hội trường