chỉ đạo - điều hành

Hiển thị 1 - 20 trong 31 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
20-KH/ĐU KH quán triệt, tuyên truyền NQ ĐH đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII Đảng ủy phường 09/12/2020
19-KH/ĐU KH tuyên truyền ĐH toàn quốc của Đảng lần thứ XIII Đảng ủy phường 09/12/2020
18-KH/ĐU KH tuyên truyền tháng 12/2020 Đảng ủy phường 09/12/2020
17-KH/ĐU KH tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền NQ và 03 chương trình công tác của quận ủy Đảng ủy phường 01/12/2020
Số 15-KH/ĐU Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng ủy phường 18/11/2020
Số 14-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tháng 10/2020 (khoá XXVI) Đảng ủy phường 27/10/2020
Số 14-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2020 Đảng ủy phường 27/10/2020
Số 13-KH/ĐU Tuyên truyền công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động - văn nghệ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII Đảng ủy phường 30/09/2020
Số 10-KH/ĐU Tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Long Biên năm 2020 Đảng ủy phường 18/09/2020
Số 198 Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận năm 2020 Đảng ủy phường 21/01/2020
Số 07 Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Biên năm 2020 Đảng ủy phường 13/01/2020
124-KH/ĐU Kế hoạch Tuyên truyền, Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Đảng ủy phường 29/01/2018
86-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện chỉ thị 47-CT/TW Đảng ủy phường 10/02/2017
85-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW Đảng ủy phường 10/02/2017
84-KH/ĐU Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Đảng ủy phường 10/02/2017
83-KH/ĐU Kế hoạch công tác dân vận 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
82-KH/ĐU Kế hoạch công tác tuyên giáo 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
81-KH/Đu Kế hoạch phát triển đảng viên mới 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
80-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Kết luận 101 Trung ương Đảng ủy phường 10/02/2017
79-KH/ĐU Kế hoạch phát động thi đua "Dân vận khéo" 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 31 kết quả.