Thông báo

Công khai Thông báo số 435/TB-UBND ngày 26/8/2020 của UBND quận Long Biên và Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, Hà Nội.
Ngày đăng 31/08/2020 | 10:22  | Lượt xem: 138

Ngày 31/8/2020, UBND phường ban hành Thông báo số 590/TB-UBND, về niêm yết công khai Thông báo số 435/TB-UBND ngày 26/8/2020 của UBND quận Long Biên và Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tập đính kèm: TBUB-590-2020