Thông báo

Tuyển sinh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng trẻ em Birla Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 07/04/2022 | 09:55  | Lượt xem: 96

Thông báo của sở LĐTB&XH Hà Nội về việc tuyển sinh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng trẻ em Birla Hà Nội năm 2022.

Thông báo của sở LĐTB&XH Hà Nội về việc tuyển sinh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng trẻ em Birla Hà Nội năm 2022. Chi tiết Thông báo xem tại đây!