Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC phường Long Biên
Ngày đăng 20/11/2021 | 08:08  | Lượt xem: 410

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVI - 19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn phường Long Biên; UBND phường Long Biên thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Long Biên như sau:

Từ 13h 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021 tạm dừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường Long Biên  cho đến khi có thông báo mới.

Nếu các cá nhân, tổ chức có điều gì thắc mắc xin được liên hệ  số điện thoại để giải quyết:

 

          1.Số điện thoại:

+ Thủ trưởng cơ quan: Đồng chí Ngô Văn Nam - SĐT: 0983388695

+ Trưởng bộ phận một cửa: Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - SĐT: 0984316666

+ Số điện thoại đường dây nóng: 043.6754386 tại bộ phận 1 cửa

          2. Địa chỉ thư điện tử:

+ Phường Long Biên: plb_longbien@hanoi.gov.vn.

+ Thủ trưởng cơ quan: ngovannam_longbien@hanoi.gov.vn.

+ Trưởng bộ phận một cửa: nguyentrungkien_longbien@hanoi.gov.vn

          UBND phường Long Biên trân trọng thông báo các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thủ tục hành chính tại phường được biết./.