Thông báo

Thông báo công khai dự án cải tạo và nâng cấp trường tiểu học Long Biên tại ô quy hoạch E.6/TH phương Long Biên, quận Long Biên.
Ngày đăng 22/09/2021 | 10:18  | Lượt xem: 446

xem chi tiết CV 464/UBND-TNMT tại đây

xem chi tiết 1122/QĐ-UBND tại đây

xem chi tiết 494/UBND-QLĐT tại đây

xem chi tiết ranh giới dự án tại đây

xem chi tiết TMB  tại đây