thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
442/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 28/09/2020
338/QĐ-UBND Về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 29/07/2020
330/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc diễn tập phòng thủ phường Long Biên năm 2020 24/07/2020
304/QĐ-UBND Về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 24/06/2020
250/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 25/05/2020
TTr-UBND Tờ trình về việc đề xuất khen thưởng 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC 2011-2020 09/05/2020
213/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4 năm 2020 27/04/2020
212/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 phường Long Biên 24/04/2020
27/TTr-UBND Tờ trình về việc đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 (đợt 2) 22/04/2020
125/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 4/2020 20/04/2020
141/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 24/03/2020
97/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 3/2020 23/03/2020
44/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 02 năm 2020 27/02/2020
32/BC-UBND Báo cáo V/v đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2020 18/02/2020
58/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 02/2020 17/02/2020
37/UBND-TĐKT Công văn v/v đăng ký thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2020. 06/02/2020
34/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Long Biên 06/02/2020
33/UBND-VP Công văn V/v phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2020. 31/01/2020
26/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 01 năm 2020 31/01/2020
06/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 10/01/2020