lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
40/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 26/09/2020
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 19/09/2020
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 12/09/2020
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 05/09/2020
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 29/08/2020
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 23/08/2020
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 15/08/2020
33/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 08/08/2020
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 01/08/2020
31/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 25/07/2020
30/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 18/07/2020
29/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 11/07/2020
28/LCT-UBND Lịch công tác tuần 28 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 04/07/2020
27/LCT-UBND Lịch công tác tuần 27 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 28/06/2020
26/LCT-UBND Lịch công tác tuần 26 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 22/06/2020
25/LCT-UBND Lịch công tác tuần 25 của ĐU-HĐND-UBND-MTTQ và Đoàn thể phường Long Biên 13/06/2020
24/LCT-UBND Lịch công tác tuần 24 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 08/06/2020
23/LCT-UBND Lịch công tác tuần 23 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 01/06/2020
22/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 25/05/2020
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 18/05/2020