lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
23/LCT-UBND Lịch công tác tuần 23 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 01/06/2020
22/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 25/05/2020
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 18/05/2020
20/LCT-UBND Lịch công tác tuần 20 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 11/05/2020
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 04/05/2020
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 27/04/2020
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 20/04/2020
16/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 11/04/2020
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 04/04/2020
14/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 30/03/2020
13/LCT-UBND Lịch công tác tuần 13 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 21/03/2020
12/LCT-UBND Lịch công tác tuần 12 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 15/03/2020
11/LCT-UBND Lịch công tác tuần 11 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 09/03/2020
10/LCT-UBND Lịch công tác tuần 10 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 02/03/2020
09/LCT-UBND Lịch công tác tuần 09 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 24/02/2020
08/LCT-UBND Lịch công tác tuần 08 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 17/02/2020
07/LCT-UBND Lịch công tác tuần 07 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 10/02/2020
07/LCT-UBND Lịch công tác tuần 07 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 10/02/2020
06/LCT-UBND Lịch công tác tuần 05 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 03/02/2020
05/LCT-UBND Lịch công tác tuần 05 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 20/01/2020