lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
20/LCT-20 LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - LÃNH ĐẠI UBND - CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN Tuần 20 ( Từ 16/5/2022 đến 22/5/2022) 17/05/2022
LT 19-2022 Lịch công tác tuần 19 của TTĐU-UBND-các đoàn thể 12/05/2022
LT18-2022 Lịch công tác tuần 18 của Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND và các đoàn thể 04/05/2022
LT17-2022 Lịch công tác tuần 17 của TTĐU-Lãnh đạo UBND- các đoàn thể phường Long Biên 25/04/2022
LT16-2022 Lịch công tác thường trực Đảng ủy - Lãnh đạo UBND-các đoàn thể CT-XH phường Long Biên tuần 16 18/04/2022
LT15/2022 Lịch công tác tuần 15 của TTĐU-UBND, các đoàn thể phường Long Biên 12/04/2022
LT 14-2022 Lịch công tác thường trực Đảng ủy-Lãnh đạo UBND-các đoàn thể phường Long Biên Tuần 14 (04/4/2022-10/4/2022) 04/04/2022
LT 13 - 2022 Lịch công tác tuần 13 của Thường trực Đảng ủy - Lãnh đạo UBND, các đoàn thể phường Long biên 28/03/2022
LT12-2022 Lịch công tác tuần 12 của Thường trực Đảng ủy - Lãnh đạo UBND - các đoàn thể phường 21/03/2022
LT11-2022 Lịch công tác thường trực Đảng ủy - lãnh đạo UBND, các đoàn thể phường Long Biên 14/03/2022
LT 10/2022 LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - UBND-CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN Tuần 10 (Từ 07/03/2022 đến 13/03/2022) 07/03/2022
LT 09/2022 LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - UBND-CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN Tuần 09 (Từ 28/02/2022 đến 06/3/2022) 28/02/2022
LT 08/2022 Lịch công tác của ĐU-UBND-các đoàn thể chính trị xã hội tuần 8 năm 2022 21/02/2022
LT 07/2022 LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - UBND-CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN Tuần 07 (Từ 14/02/2022 đến 20/02/2022) 14/02/2022
LT 06/2022 LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - UBND-CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN Tuần 06 (Từ 07/02/2022 đến 13/02/2022) 07/02/2022
LT 03/2021 LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - UBND-CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN Tuần 03 (Từ 17/01/2021 đến 23/01/2021) 17/01/2022
LT 02/2022 LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - UBND-CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN Tuần 02 (Từ 10/01/2021 đến 16/01/2021) 10/01/2022
LT 02/2022 LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - UBND-CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN Tuần 02 (Từ 10/01/2021 đến 16/01/2021) 10/01/2022
LT 01/2022 LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - LÃNH ĐẠO UBND-CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN Tuần 01 (Từ 03/01/2021 đến 09/01/2021) 04/01/2022
LT 52/2021 LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - LÃNH ĐẠO UBND-CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG LONG BIÊN Tuần 52 (Từ 27/12/2021 đến 02/01/2021) 27/12/2021