Văn Bản Quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành
817/TB-UBND V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 11/2020( từ 01/11/2020 đến 30/11/2020) 28/11/2020
589/TB-UBND V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 8/2020( từ 01/08/2020 đến 30/8/2020) 28/08/2020
1069/TB-UBND Công khai việc mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thẩm Văn Sỹ và bà Nguyễn Thị Kim Hương 26/08/2020
521/TB-UBND V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 7/2020( từ 01/07/2020 đến 30/7/2020) 28/07/2020
335/TB-UBND V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 5/2020( từ 01/05/2020 đến 30/5/2020) 28/05/2020
248/TB-UBND Thực hiện Quyết định số 1870/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2020 của UBND quận Long Biên (Chu Văn Sinh) 05/05/2020
247/TB-UBND Thực hiện Quyết định số 1874/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2020 của UBND quận Long Biên (Đinh Tiến Tỵ) 05/05/2020
245/TB-UBND Thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2020 của UBND quận Long Biên (Nguyễn Ngọc Quang và Vũ Thị Vy) 05/05/2020
230/TB-UBND Công khai Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ; Quyết định phê duyệt phương án di chuyển mộ ngày 27/4/2020 của UBND quận Long Biên thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 29/04/2020
228/TB-UBND Công khai Quyết định cưỡng chế thu hồi đất ngày 22/4/2020 của UBND quận Long Biên thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 27/04/2020
227/TB-UBND Công khai Quyết định cưỡng chế thực hiện QĐ kiểm đếm bắt buộc ngày 22/4/2020 của UBND quận Long Biên thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua Nhà văn hóa tổ 5,6 phường Long Biên, quận Long Biên 27/04/2020
224/TB-UBND V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 4/2020( từ 01/04/2020 đến 30/4/2020) 27/04/2020
219/TB-UBND Công khai Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc ngày 20/4/2020 của UBND quận Long Biên thực hiện dự án: "Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội" 24/04/2020
244/TB-UBND Thực hiện Quyết định số 1871/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2020 của UBND quận Long Biên (Nguyễn Văn Bình) 05/04/2020
202/TB-UBND Công khai Thông báo thu hồi đất ngày 31/03/2020 của UBND quận Long Biên thực hiện dự án: "Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội" 03/04/2020
201/TB-UBND Công khai Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 19/03/2020 của UBND quận Long Biên thực hiện dự án: "Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội" 03/04/2020
81/KH-UBND Thực hiện việc vận động di chuyển mộ tại các dự án trên địa bàn phường Long Biên năm 2020 27/03/2020
81/KH-UBND Thực hiện việc vận động di chuyển mộ tại các dự án trên địa bàn phường Long Biên năm 2020 27/03/2020
147/TB-UBND Công khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 02/3/2020 của UBND quận Long Biên về việc giải phóng mặt bằng điều chỉnh, bổ sung thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua Nhà văn hóa tổ 5,6 phường Long Biên, quận Long Biên 12/03/2020
144/TB-UBND Thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo nội dung các Quyết định số 952 đến số 1061/QĐ-CTUBND ngày 05/3/2020 của UBND quận Long Biên 11/03/2020

quy chế dân chủ