lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 9/2020

Ngày đăng 09/09/2020 | 10:35  | Lượt xem: 50
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 9/2020

Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 03/09/2020 | 08:37  | Lượt xem: 101
Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 9 năm 2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 8/2020

Ngày đăng 04/08/2020 | 09:58  | Lượt xem: 102
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 8/2020

Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 09:02  | Lượt xem: 61
Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 8 năm 2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 7/2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 04:41  | Lượt xem: 96
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 7/2020

Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 03:20  | Lượt xem: 91
Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 7 năm 2020

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 6/2020

Ngày đăng 23/06/2020 | 02:05  | Lượt xem: 113
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 6/2020

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 của UBND phường Long Biên

Ngày đăng 03/06/2020 | 08:02  | Lượt xem: 104
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 của UBND phường Long Biên.

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 5 năm 2020

Ngày đăng 05/05/2020 | 08:02  | Lượt xem: 130
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 5 năm 2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 4 năm 2020

Ngày đăng 03/04/2020 | 02:53  | Lượt xem: 140
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 4 năm 2020

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 04/2020

Ngày đăng 03/04/2020 | 02:51  | Lượt xem: 129
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 04/2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 3 năm 2020

Ngày đăng 03/03/2020 | 02:37  | Lượt xem: 142
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 3 năm 2020

Lịch tiếp công dân tháng 03/2020 của HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 28/02/2020 | 03:00  | Lượt xem: 105
Lịch tiếp công dân tháng 03/2020 của HĐND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 2 năm 2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 01:55  | Lượt xem: 87
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 2 năm 2020

Lịch tiếp công dân tháng 02/2020 của HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 31/01/2020 | 10:58  | Lượt xem: 103
Lịch tiếp công dân tháng 02/2020 của HĐND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân của HĐND phường Long Biên tháng 01/2020

Ngày đăng 20/01/2020 | 02:24  | Lượt xem: 96
Lịch tiếp công dân của HĐND phường Long Biên tháng 01/2020

Lịch tiếp công dân tháng 9 - HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 03/09/2019 | 08:32  | Lượt xem: 136
Lịch tiếp công dân tháng 9 - HĐND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân của HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 09/07/2019 | 04:38  | Lượt xem: 128
Lịch tiếp công dân của HĐND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân tháng 6

Ngày đăng 13/06/2019 | 04:48  | Lượt xem: 126
Lịch tiếp công dân tháng 6 của HĐND phường Long Biên

Lịch trực tiếp dân HĐND phường Long Biên tháng 5/2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 10:56  | Lượt xem: 142
Lịch trực tiếp dân HĐND phường Long Biên tháng 5/2019
Hiển thị 1 - 20 trong 36 kết quả.