lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 5 năm 2020

Ngày đăng 05/05/2020 | 08:02  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 5 năm 2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 4 năm 2020

Ngày đăng 03/04/2020 | 02:53  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 4 năm 2020

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 04/2020

Ngày đăng 03/04/2020 | 02:51  | Lượt xem: 53
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 04/2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 3 năm 2020

Ngày đăng 03/03/2020 | 02:37  | Lượt xem: 99
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 3 năm 2020

Lịch tiếp công dân tháng 03/2020 của HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 28/02/2020 | 03:00  | Lượt xem: 77
Lịch tiếp công dân tháng 03/2020 của HĐND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 2 năm 2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 01:55  | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 2 năm 2020

Lịch tiếp công dân tháng 02/2020 của HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 31/01/2020 | 10:58  | Lượt xem: 67
Lịch tiếp công dân tháng 02/2020 của HĐND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân của HĐND phường Long Biên tháng 01/2020

Ngày đăng 20/01/2020 | 02:24  | Lượt xem: 72
Lịch tiếp công dân của HĐND phường Long Biên tháng 01/2020

Lịch tiếp công dân tháng 9 - HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 03/09/2019 | 08:32  | Lượt xem: 118
Lịch tiếp công dân tháng 9 - HĐND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân của HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 09/07/2019 | 04:38  | Lượt xem: 103
Lịch tiếp công dân của HĐND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân tháng 6

Ngày đăng 13/06/2019 | 04:48  | Lượt xem: 101
Lịch tiếp công dân tháng 6 của HĐND phường Long Biên

Lịch trực tiếp dân HĐND phường Long Biên tháng 5/2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 10:56  | Lượt xem: 121
Lịch trực tiếp dân HĐND phường Long Biên tháng 5/2019

Lịch trực tiếp dân tháng 4/2019

Ngày đăng 22/04/2019 | 03:02  | Lượt xem: 117
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 04 NĂM 2019

Lịch tiếp công dân của Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Long Biên

Ngày đăng 20/03/2019 | 11:56  | Lượt xem: 137
Lịch tiếp công dân của Đ/c Bí Thư Đảng ủy phường Long Biên năm 2019

Lịch trực tiếp dân tháng 3

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:33  | Lượt xem: 133
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 03 NĂM 2019

Lịch trực tiếp dân tháng 2

Ngày đăng 21/02/2019 | 09:37  | Lượt xem: 125
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 02 NĂM 2019

Lịch trực tiếp dân tháng 1

Ngày đăng 02/01/2019 | 08:37  | Lượt xem: 162
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 01 NĂM 2019

Lịch trực tiếp dân tháng 12

Ngày đăng 29/11/2018 | 11:44  | Lượt xem: 218
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 102NĂM 2018

Lịch trực tiếp dân tháng 11

Ngày đăng 05/11/2018 | 11:15  | Lượt xem: 177
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 10 NĂM 2018

Lịch trực tiếp dân tháng 10

Ngày đăng 27/09/2018 | 09:32  | Lượt xem: 176
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 10 NĂM 2018
Hiển thị 1 - 20 trong 28 kết quả.