lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 02/2022

Ngày đăng 09/02/2022 | 07:25  | Lượt xem: 131
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 02/2022

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 01/2022

Ngày đăng 06/01/2022 | 11:34  | Lượt xem: 202
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 01/2022

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 09/2021

Ngày đăng 08/09/2021 | 02:34  | Lượt xem: 168
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 09/2021

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 07/2021

Ngày đăng 14/08/2021 | 04:16  | Lượt xem: 279
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 07/2021

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 03/2021

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:02  | Lượt xem: 178
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 03/2021

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 02/2021

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:00  | Lượt xem: 183
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 02/2021

Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 02 năm 2021

Ngày đăng 17/02/2021 | 10:56  | Lượt xem: 227
Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 02 năm 2021

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 01/2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 04:16  | Lượt xem: 607
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND Phường Long Biên tháng 01/2021

Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 12 năm 2020

Ngày đăng 03/12/2020 | 08:36  | Lượt xem: 276
Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 12 năm 2020

Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 11 năm 2020

Ngày đăng 03/11/2020 | 11:06  | Lượt xem: 318
Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 11 năm 2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 11/2020

Ngày đăng 03/11/2020 | 08:12  | Lượt xem: 737
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 11/2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 10/2020

Ngày đăng 16/10/2020 | 04:42  | Lượt xem: 225
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 10/2020

Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 10 năm 2020

Ngày đăng 06/10/2020 | 08:14  | Lượt xem: 282
Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 10 năm 2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 9/2020

Ngày đăng 09/09/2020 | 10:35  | Lượt xem: 287
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 9/2020

Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 03/09/2020 | 08:37  | Lượt xem: 301
Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 9 năm 2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 8/2020

Ngày đăng 04/08/2020 | 09:58  | Lượt xem: 351
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 8/2020

Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 09:02  | Lượt xem: 214
Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 8 năm 2020

Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 7/2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 04:41  | Lượt xem: 243
Lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 7/2020

Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 03:20  | Lượt xem: 208
Lịch trực tiếp dân của Hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 7 năm 2020

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 6/2020

Ngày đăng 23/06/2020 | 02:05  | Lượt xem: 289
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của UBND phường Long Biên tháng 6/2020
Hiển thị 1 - 20 trong 49 kết quả.