Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
22/TB-HĐND Thông báo kết luận cuộc họp giao ban HĐND phường triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020 15/05/2020
22/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT HĐND, các Ban HĐND phường tháng 5 năm 2020 27/04/2020
21/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2020 23/04/2020
19/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND, các ban HĐND phường tháng 4/2020 31/03/2020
18/BC-HĐND Về tổ chức bộ máy, hoạt động của HĐND phường từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay 25/03/2020
17/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 19/03/2020
16/TB-HĐND Kết quả giám sát việc tổ chức cách ly một số trường hợp trong phòng chống dịch Covid – 19 tại phường Long Biên 19/03/2020
14/TB-HĐND Thông báo kết luận cuộc họp giao ban HĐND phường tháng 3/2020 11/03/2020
13/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND, các ban HĐND phường tháng 3/2020 28/02/2020
12/TB-HĐND Kết quả giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại trường Mần non Thạch Cầu, Mần non Long Biên A 28/02/2020
11/TB-HĐND Kết quả giám sát nội dung cải cách hành chính của UBND phường Long Biên về việc xây dựng kế hoạch công tác năm tại các bộ phận chuyên môn LĐTB&XH, Quân sự, Chữ thập đỏ, Đài truyền thanh 27/02/2020
10/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát công tác CCHC tại UBND phường Long Biên về xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 của bộ phận TCKT-TP-VHTT 21/02/2020
09/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát công tác VSMT, phòng chống dịch bệnh tai trường THCS, Tiểu học Long Biên 21/02/2020
08/BC-HĐND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của TTHĐND và các ban của HĐND phường tháng 02/2020 21/02/2020
07/TB-HĐND Kết quả khảo sát công tác trật quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại Tổ dân phố 9,10,11 phường Long Biên 14/02/2020
06/TB-HĐND Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban HĐND phường tháng 02/2020 07/02/2020
05/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn phường 07/02/2020
04/KH-HĐND kế hoạch công tác của thưởng trực HĐND, các ban của HĐND phường tháng 02/2020 31/01/2020
03/Ctr-HĐND Chương trình công tác trọng tâm của thường trực HĐND phường năm 2020 20/01/2020
02/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND, các Ban của HĐND tháng 01, nhiệm vụ tháng 02/2020 20/01/2020

hội đồng nhân dân