học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Về lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:20  | Lượt xem: 367
Tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam. Các tư tưởng và phương châm chủ đạo, như "không có gì quý hơn độc lập,...

Rèn luyện đạo đức cách mạng theo quan điểm của Hồ Chí Minh

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:19  | Lượt xem: 410
1. Quá trình rèn luyện đạo đức phải được diễn ra suốt cả cuộc đời con người Đạo đức tốt của một con người không phải cứ tự nhiên mà có, nói như Hồ Chí Minh là nó không phải từ trên trời rơi...

Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:18  | Lượt xem: 344
- Năm 2011-2012:  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư...

MỘT SỐ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:17  | Lượt xem: 227
MỘT SỐ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG   - Đối với mình - Phải siêng nǎng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ...

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:17  | Lượt xem: 229
  Trong hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về Đảng Cộng sản của Người có vị trí đặc biệt quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng được hình thành, phát triển trong quá trình...

Để làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:16  | Lượt xem: 277
  Có thể nói, trong hơn 80 năm qua, nhất là từ khi có cơ quan Ủy ban Kiểm tra chuyên trách của Đảng (1948) đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã đạt được nhiều thành tích, kết quả...

Hồ Chí Minh - Một mẫu mực về "dân vận"

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:15  | Lượt xem: 336
(TCTG)- Nhằm chỉnh đốn lại nội bộ Đảng và thông qua chỉnh đốn Đảng để tăng cường xây dựng Đảng, ngày 15/10/1949, Hồ Chí Minh (bút danh X.Y.Z) đã kịp thời cảnh báo và nêu rõ những nội dung cốt lõi...

Tìm hiểu tác phẩm " Nên học sử ta" của Nguyễn Ái Quốc

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:14  | Lượt xem: 364
Lịch sử luôn luôn là một phần của đời sống hiện tại, nó là phần cốt lõi để tạo nên bản sắc và truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nhiều...

Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:13  | Lượt xem: 249
Mỗi một người công nhân phải hiểu rằng trong mấy mươi năm nay, Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân ta đấu tranh cách mạng để đánh đuổi bọn đế quốc thực dân, đánh đổ phong kiến, cho nhân dân nói...

“Thực túc thì binh cường!”

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:12  | Lượt xem: 237
Nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1958) - Ảnh tư liệu   Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở...

Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Thanh, thiếu niên, nhi đồng

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:10  | Lượt xem: 278
       Bác Hồ thăm trường mẫu giáo Mầm Non, tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/12/1961 (Ảnh tư liệu). 1. Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn ngủ, biết học hành...

Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:03  | Lượt xem: 469
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Chuyên...

Tác phẩm dân vận

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:01  | Lượt xem: 228
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU...

Phần V. Cách lãnh đạo - tác phẩm sửa đổi lối làm việc

Ngày đăng 31/07/2015 | 02:59  | Lượt xem: 277
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU...

Tác phẩm đạo đức cách mạng

Ngày đăng 31/07/2015 | 02:57  | Lượt xem: 288
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU...