học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh – liệt sỹ

Ngày đăng 14/06/2016 | 09:06  | Lượt xem: 329
Sinh thời Hồ Chủ tịch luôn quan tâm đến tất cả mọi người, đặc biệt là các cụ già, phụ nữ, thanh thiếu niên nhi đồng, các chiến sỹ, thương binh và bệnh binh. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công,...

Chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2016).

Ngày đăng 06/06/2016 | 09:39  | Lượt xem: 716
Từ giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược và đặt ách thống trị lên đất nước Việt Nam. Trong suốt gần một thế kỷ bị đô hộ, nhiều phong trào khởi nghĩa giành độc lập do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo...

Thi đua ái quốc: Lời kêu gọi mãi vẹn nguyên giá trị

Ngày đăng 02/06/2016 | 02:44  | Lượt xem: 279
Bác Hồ nói chuyện với nông dân và xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Lai Sơn, Vĩnh Phúc, ngày 30-3-1958.

Những câu chuyện nhỏ về Bác Hồ với thiếu nhi

Ngày đăng 02/06/2016 | 02:11  | Lượt xem: 663
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6

Tìm hiểu tư tưởng "nước lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày đăng 30/05/2016 | 03:59  | Lượt xem: 302
Từ nhiều năm nay, tư tưởng "Nước lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu. Đã có nhiều bài tham luận, bài viết, bài báo về đề tài này. Trong phạm vi nghiên...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân tại Hiến pháp 1946 .

Ngày đăng 30/05/2016 | 03:51  | Lượt xem: 361
Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, là đạo luật gốc của mỗi quốc gia, thể hiện bản chất tiến bộ, dân chủ của chế độ đó. Trong lịch sử nước ta, đã có 04 bản Hiến pháp: Hiến pháp...

Về cuốn "Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" trưng bày ở nhà Sàn.

Ngày đăng 30/05/2016 | 03:44  | Lượt xem: 271
Trong ngăn thứ hai của chiếc hộp đựng bút bằng gỗ đặt trên bàn làm việc tầng 2 nhà sàn trong Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có cuốn "Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Cuốn sách...

Nhớ lại 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05-6-1911- 05-6-2016)

Ngày đăng 25/05/2016 | 09:57  | Lượt xem: 351
Cách đây 105 năm, vào ngày 5-6-1911 tại bến Nhà Rồng - bến Cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville, tạm rời xa Tổ quốc, ra...

Cuộc gặp gỡ đặc biệt và câu nói bất hủ của Bác Hồ

Ngày đăng 27/04/2016 | 05:42  | Lượt xem: 322
Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên Phong ngày 19/9/1954

Từ đôi dép đến chiếc ôtô

Ngày đăng 27/04/2016 | 05:23  | Lượt xem: 262
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy diêm Thống Nhất Hà Nội (16-8-1956) với đôi dép cao su

GÓP THÊM Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

Ngày đăng 27/04/2016 | 05:08  | Lượt xem: 285
Tự phê bình và phê bình không phải là vấn đề xa lạ đối với Đảng ta, cũng như đối với các đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là quy luật phát triển của Đảng, xuất phát từ yêu cầu nâng cao phẩm chất...

Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức, lối sống

Ngày đăng 28/03/2016 | 08:57  | Lượt xem: 310
MỘT SỐ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

Chuyện Bác Hồ đi bầu cử

Ngày đăng 28/03/2016 | 08:44  | Lượt xem: 535
Khi Bác đến, tổ bầu cử có ý cho mọi người dừng lại để Bác bầu cử trước. Thấy vậy, Người nói thẳng thắn: "Ai đến trước, bầu trước. Bác đến sau, Bác chờ". Ngày 8/5/1960, nhân dân và...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để sống, làm việc xứng đáng với Đảng, dân tộc và nhân dân

Ngày đăng 19/11/2015 | 09:58  | Lượt xem: 286
Năm 2015, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm trọng thể những ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống bệnh quan liêu, xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 19/11/2015 | 09:53  | Lượt xem: 341
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định cán bộ là cái "gốc" của mọi công việc, "mọi việc thành hay bại chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không". Muốn sự nghiệp thành...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Nguyên tắc đạo đức: Nói thì phải làm"

Ngày đăng 19/11/2015 | 09:43  | Lượt xem: 374
    Nói đi đôi với làm, nêu gương đạo đức là một nguyên tắc cơ bản trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vấn đề này được Bác nêu lên rất sớm. Từ năm 1927, trong cuốn...

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với Nhân dân

Ngày đăng 21/10/2015 | 10:26  | Lượt xem: 292
Cán bộ đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Phải kính yêu Nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân....

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng 21/10/2015 | 10:22  | Lượt xem: 309
Đảng ta gắn bó với dân vì "Đảng là con nòi của dân tộc"; mục đích của Đảng là "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc". Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân....

Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:23  | Lượt xem: 263
"Người làm cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát...

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:21  | Lượt xem: 321
1- Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm