học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Bác Hồ với biển đảo Việt Nam

Ngày đăng 17/10/2018 | 09:42  | Lượt xem: 978
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến biển đảo. Người đã dành nhiều tình cảm cho nhân dân vùng biển đảo và lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc.

Cách ứng đáp mẫn tiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 17/10/2018 | 09:27  | Lượt xem: 227
Năm 1946 một nhà văn là uỷ viên thường trực Ban vận động Đời sống mới đến gặp Hồ Chủ tịch để xin ý kiến Người về nội dung cuộc vận động. Bác Hồ nói nên vận động nhân dân thực hiện mấy chữ: Cần,...

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 17/09/2018 | 02:28  | Lượt xem: 251
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình và phê bình giúp xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gột rửa, lọc bỏ...

Bác Hồ với công tác giáo dục, đào tạo

Ngày đăng 17/09/2018 | 02:21  | Lượt xem: 239
Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ nói chung, công tác dạy học nói riêng. Người đã dạy rằng: một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết...

Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 16/08/2018 | 11:23  | Lượt xem: 361
Ngày 03/01/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Quy định này thay thế...

Tháng năm nhớ Bác

Ngày đăng 16/08/2018 | 11:15  | Lượt xem: 315
Trong những ngày tháng Năm lịch sử, trong tim mỗi người Việt Nam luôn trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả khi hướng về Thủ đô Hà Nội, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng trân trọng,...

Xây dựng chính phủ liêm chính theo Tư tưởng Hồ chí Minh

Ngày đăng 17/07/2018 | 08:57  | Lượt xem: 273
Sinh thời, trong đạo đức, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác Đoàn

Ngày đăng 19/06/2018 | 05:31  | Lượt xem: 358
Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã...

Những bài học cảm động về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 09/05/2018 | 05:13  | Lượt xem: 320
Sinh thời, Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm; tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa...

Chuyên đề năm 2018 - "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng 13/04/2018 | 09:42  | Lượt xem: 311
Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20-11-2017, của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”....

MỘT SỐ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ngày đăng 06/03/2018 | 08:57  | Lượt xem: 749
Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến phụ nữ Việt Nam và vấn đề giải phóng phụ nữ, giáo dục phụ nữ, làm thế nào để giúp phụ nữ bình đẳng, phát triển tiến bộ. Người đã nhìn nhận, đánh giá cao những...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp y tế, bảo vệ sức khoẻ toàn dân

Ngày đăng 01/03/2018 | 03:53  | Lượt xem: 345
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta là người có ảnh hưởng sâu đậm nhất trong lịch sử dân tộc Việt...

Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ngày đăng 21/02/2018 | 04:37  | Lượt xem: 521
Trong không khí rộn ràng, phấn khởi những ngày đầu năm mới, hòa chung không khí của nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc. Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, nhân dân phường Long...

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh

Ngày đăng 23/11/2017 | 06:11  | Lượt xem: 362
Diễn đạt là vấn đề thường xuyên gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi người chúng ta. Bởi lẽ: nói và viết là hai kỹ năng quan trọng của con người, muốn làm chủ quá trình tư duy và nâng cao hiệu...

Phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 20/09/2017 | 04:35  | Lượt xem: 493
Nét chung trong phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất mực giản dị, thanh cao, đạm bạc trong đời sống vật chất, nhưng lại vô cùng phong phú về những giá trị đạo đức - tinh thần; chứa chan...

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 24/08/2017 | 02:57  | Lượt xem: 2280
Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành từ rất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, Hồ Chí Minh đã sớm tiếp nhận một nền giáo dục Nho học, điều đó đã định hình một phong cách, nề nếp,...

Học và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/08/2017 | 01:37  | Lượt xem: 876
Tính nhất quán trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là sự chân thành bình dị, tự nhiên, trong vắt như suối tận nguồn của một tâm hồn đại trí, đại nhân, đại dũng; không phải là "nghệ thuật xã...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sĩ

Ngày đăng 19/07/2017 | 04:03  | Lượt xem: 490
"Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đây cũng là một trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, tình cảm, tư tưởng...

Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:59  | Lượt xem: 396
Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là luôn gắn chặt yêu nước với thương dân, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân và luôn luôn tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là di...

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:57  | Lượt xem: 425
Hồ Chí Minh là người Mácxít, phong cách tư duy của Người trước hết là phương pháp biện chứng duy vật: xuất phát từ thực tiễn để trở lại biến đổi thực tiễn. Hồ Chí Minh đã thể hiện một phong cách tư...