Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Các tổ dân phố trên địa bàn phường Long Biên hoàn thành tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2022.
Ngày đăng 21/03/2022 | 13:58  | Lượt xem: 731

Từ ngày 28/02 đến ngày 20/03/2022, tại các nhà văn hóa các tổ dân phố trên địa bàn phường Long Biên đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân tổ dân phố năm 2022.

Từ ngày 28/02 đến ngày 20/03/2022, tại các nhà văn hóa các tổ dân phố trên địa bàn phường Long Biên đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân tổ dân phố năm 2022.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, Trưởng các ngành,  đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo phường, các ông bà Bí thư,Tổ trưởng, Trưởng ban CTMT,các chi hội đoàn thể, thành viên Ban vận động, đại diện các liên gia và nhân dân của 12 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tổ dân phố số 16 thực hiện nghi thức chào cờ

Tại hội nghị, nhân dân đã được nghe các ông, bà Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021 và chương trình hành động năm 2022. Các báo cáo tập trung nêu rõ các kết quả đã đạt được trong năm 2021 như sau: tỷ lệ gia đình văn hóa vượt chỉ tiêu giao; công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành việc không chăn nuôi trong khu dân cư; có 9/12 tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa; 3/12 tổ dân phố được Quận công nhận đạt tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh, có 01 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh.

Tổ dân phố số 23 tổ chức hội nghị 

 Với chủ đề năm 2022: Bàn nội dung thực hiện “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” gắn với  xây dựng tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh và phường văn minh đô thị, trong đó tập trung nội dung nhân dân bàn, cam kết thực hiện giữ gìn cảnh quan môi trường, tham gia quản lý đô thị, các Tổ dân phố đã tập trung bàn bạc, đưa ra các nội dung cụ thể cần thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng Tổ dân phố.

Bà Đào Thị Chiến - Trưởng ban CTMT báo cáo kết quả thực hiện năm 2021

 Hội nghị tại 12 Tổ dân phố đã có 39 ý kiến phát biểu trực tiếp bàn và đưa ra các giải pháp về việc thực hiện chương trình hành động năm 2022 với những nội dung như: Xây dựng tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh, Vận động nhân dân trồng mới, bảo vệ, chăm sóc bồn hoa, cắt tỉa cây xanh tại khuôn viên Nhà văn hóa, các khu di tích và tuyến đường, phố chính của tổ dân phố; các tuyến đường, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trường. Không có tình trạng tập kết rác tại gốc cây, trước cửa nhà); thực hiện phong trào chống rác thải nhựa…

Tổ dân phố số 1 tổ chức hội nghị

Các tổ dân phố đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết và ký cam kết tới các chi hội đoàn thể, các liên gia tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân  thi đua thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân Tổ dân phố năm 2022./.