Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ủy ban mặt trận tổ quốc phường tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân.
Ngày đăng 12/09/2020 | 09:58  | Lượt xem: 71

Chiều ngày 11/9/2020, tại phòng họp 2 - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Biên tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó BT ĐU – CT UBND phường; đồng chí Nguyễn Đức Hà – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường; các đồng chí TT HĐND – UBND – UB MTTQ phường; các ông bà là thành viên đoàn giám sát theo quyết định số 09/QĐ-MTTQ ngày 20/8/2020.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Công chức Tư pháp phường đã báo cáo Kết quả thực hiện tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân trên địa bàn phường Long Biên từ ngày 01/01/2020 – đến 19/08/2020. Đồng chí cho biết, Cơ sở vật chất phục vụ tiếp công dân UBND phường bố trí bàn tiếp công dân và 09 ghế chờ để công dân đến ngồi đợi khi chưa đến lượt tiếp. Đảm bảo đủ ánh sáng và quạt mát. Đảm bảo lịch tiếp của lãnh đạo UBND phường, tổ tiếp dân theo quy định vào ngày thứ hai hàng tuần hoặc đột xuất, khi cần thiết; Cán bộ Tư pháp tiếp dân vào các ngày còn lại trong tuần (trừ thứ bẩy, chủ nhật). Số lượt tiếp công dân (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 19/08/2020 là 82 buổi = 52 lượt). Trong đó Lãnh đạo tiếp 33 buổi = 16 lượt (công dân). Cán bộ tiếp dân 49 buổi = 36 lượt (công dân). Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư : Tổng số đơn thư tiếp nhận từ các nguồn : 09 đơn; Trong đó : Đơn tố cáo: 0 đơn. Đơn khiếu nại: 0 đơn. Đơn kiến nghị: 09 đơn (đã giải quyết trả lời 08/09 đơn). Đơn UBND phường tiếp nhận 07 đơn, 02 đơn do ban tiếp công dân chuyển về (đã giải quyết trả lời 08 đơn/09 đơn , còn 01 đơn đang trong thời hạn giải quyết). Đơn kiến nghị: 08 đơn đã giải quyết xong có văn bản trả lời, còn 01 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Số người được tư vấn, hướng dẫn, giải thích các việc hành chính: 21 người.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường đã phân công các thành viên trong đoàn giám sát kiểm tra sổ tiếp công dân, các hồ sơ giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân trên địa bàn phường kết quả như sau: Sổ sách ghi chép các nội dung, ngày trực đầy đủ, sạch sẽ. Hồ sơ giải quyết đơn thư lưu trữ khoa học, đầy đủ theo đúng quy trình Iso. Tuy nhiên vẫn còn một số lưu ý trong việc hoàn thiện hồ sơ, cơ sở vật chất tại phòng tiếp dân...

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó BT ĐU – CT UBND phường tiếp thu những ý kiến của các thành viên đoàn giám sát trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, UB MTTQ tăng cường công tác giám sát về giờ giấc làm việc, thái độ tiếp công dân của bộ phận 1 cửa và các bộ phận khác có liên quan đến công tác tiếp công dân.

Kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Đức Hà – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường đề nghị UBND phường khắc phục ngay những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra và báo cáo bằng văn bản gửi về UB MTTQ phường trước ngày 20/9/2020.