Hoạt động khối chính quyền

UBND phường Long Biên triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022
Ngày đăng 12/05/2020 | 18:14  | Lượt xem: 140

Sáng ngày 12/5/2020, tại Phòng họp 1 – UBND phường, phường Long Biên tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 86/KHLT-UBND-UBMTTQ, ngày 09/4/2020 của UBND phường Long Biên về bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn phường Long Biên, UBND phường Long Biên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các ngành đoàn thể, công chức chuyên môn liên quan; Các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận 12 tổ dân phố trên địa bàn phường đã đến dự.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe UBND phường thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022; Triển khai Kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn. Theo đó, quán triệt cụ thể các quy trình, trình tự thủ tục các bước trong công tác bầu cử.

Việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong Nhân dân, nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh; Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ phường đến từng tổ dân phố và Nhân dân. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo các bộ phận tham mưu của UBND phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiên tốt nhiệm vụ được phân công; UBMTTQ phường chỉ đạo Trưởng ban Công tác mặt trận các tổ dân phố tổ chức tốt công tác hiệp thương người ra ứng cử, phối hợp chặt chẽ cùng UBND phường triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố theo đúng quy định và đảm bảo đúng tiến độ đề ra; Các lực lượng Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Ban Bảo vệ dân phố phường xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử.

Theo kế hoạch, phường Long Biên sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày 07/06/2020.