Hoạt động khối chính quyền

Hội đồng nhân dân phường Long Biên tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020
Ngày đăng 11/09/2020 | 07:59  | Lượt xem: 86

Chiều ngày 10/9/2020 tại phòng họp số 1 - UBND phường, Hội đồng nhân dân phường tổ chức cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Ngô Văn Phách - Chủ tịch HĐND phường. Mời dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND phường, Thường trực UB MTTQ, Trưởng Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội của HĐND phường; Tổ công tác giám sát của HĐND phường; Văn phòng HĐND &UBND phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh - Văn phòng HĐND & UBND phường báo cáo kết quả hoạt động công tác tháng 8/2020 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường: HĐND phường triển khai đầy đủ các nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND quận và của Đảng ủy phường trong tháng 8/2020. Tổ chức giao ban Thường trực HĐND với các ban công tác của HĐND phường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2020. Thường trực HĐND phường theo dõi, giám sát công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn phường. Phân công đại biểu HĐND trực tiếp dân theo quy chế. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Thường trực UBMTTQ, lãnh đạo UBND và các bộ phận có liên quan trên địa bàn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các Ban HĐND phường, tổ công tác giám sát tập trung theo kế hoạch đã đề ra, tăng cường công tác phối hợp tổ dân phố thực hiện tốt nội dung khảo sát, giám sát. Đại biểu HĐND duy trì tiếp công dân vào thứ 3 hàng tuần theo lịch phân công của Thường trực HĐND phường. 

Các thành viên tham dự hội nghị thống nhất cao với kết quả đã đạt được trong tháng 8/2020 và kế hoạch thực hiện chương trình công tác tháng 9/2020 của HĐND phường và các Ban của HĐND phường. Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu phản ánh và đề xuất những nội dung trên các lĩnh vực, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường. Đồng chí Ngô Văn Phách - Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo và kết luận nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2020: Triển khai đầy đủ các nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND quận và của Đảng ủy phường trong tháng 9/2020. Tổ chức giao ban Thường trực HĐND với các ban công tác của HĐND phường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020. Khảo sát công tác quản lý TTĐT, VSMT tại các tuyến đường, phố trên địa bàn phường. Khảo sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các nhà trường công lập trên địa bàn phường. Đôn đốc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp.

Phân công đại biểu HĐND trực tiếp dân theo quy chế. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Thường trực UBMTTQ, lãnh đạo UBND và các bộ phận có liên quan trên địa bàn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các Ban của HĐND phường: Tổ chức giám sát chuyên đề về công tác thu chi tài chính 6 tháng đầu năm 2020, công tác thu thuế ngoài quốc doanh, công tác đơn thư khiếu nại tố cáo tại UBND phường  Phối hợp với TT HĐND phường thực hiện theo kế hoạch tháng 9 của HĐND phường. Giám sát thường xuyên công tác TTĐT, VSMT tuyến phố Thạch Cầu,  Cổ Linh. Khảo sát Trật tự xây dựng tại khu vực tổ dân phố số 12, 14 phường Long Biên. Phối hợp với TT HĐND phường thực hiện theo kế hoạch tháng 9 của HĐND phường

Các tổ giám sát phối hợp tổ dân phố thực hiện tốt công tác giám sát về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh, công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Ngô Văn Phách - Chủ tịch HĐND phường kết luận hội nghị
Toàn cảnh hội nghị