Đường dây nóng

UBND phường Long Biên thông báo danh sách số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường như sau:

1. Số điện thoại:

+ Thủ trưởng cơ quan: Đ/c Ngô Văn Nam - SĐT: 0983388695

+ Trưởng bộ phận Một cửa: Đ/c Nguyễn Trung Kiên  - SĐT: 098.431.6666

+  Số điện thoại đường dây nóng: 02436756354

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Phường Long Biên: plb_longbien@hanoi.gov.vn;

- Thủ trưởng cơ quan: ngovannam_longbien@hanoi.gov.vn;

- Trưởng bộ phận Một cửa: nguyentrungkien_longbien@hanoi.gov.vn

UBND phường Trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại phường.