công tác đảng

Đảng ủy phường Long Biên họp thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 17/05/2020 | 17:25  | Lượt xem: 264

Ngày 15/5/2020, tại phòng họp 2, Đảng ủy phường Long Biên họp thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; 15/15 đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy phường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy thông qua dự thảo quy chế làm việc của UBKT đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quy chế gồm 4 chương, 12 điều cụ thể như sau: Chương I gồm 6 điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và thành viên UBKT. Chương II gồm 2 điều quy định nguyên tắc, chế độ làm việc. Chương III gồm 3 điều quy định mối quan hệ công tác với UBKT quận ủy; đảng ủy, Ban thường vụ đảng ủy, HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể phường; cấp ủy các chi bộ trực thuộc. Chương IV gồm 1 điều quy định về tổ chức thực hiện.

Đồng chí Thái Văn Sơn – ĐUV, Phó chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch Hội CCB phường báo cáo kết quả giám sát chi bộ 12, chi bộ trường tiểu học Long Biên và cá nhân đồng chí bí thư và phó bí thư của 2 chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Thái Văn Sơn – ĐUV, Phó chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch Hội CCB phường báo cáo kết quả giám sát chi bộ 12, chi bộ trường tiểu học Long Biên và cá nhân đồng chí bí thư và phó bí thư của 2 chi bộ.

Hội nghị cũng biểu quyết 100% thông qua hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị: đồng chí Nguyễn Thị Dung – Chi bộ TDP số 1 và đồng chí Lưu Thúy Ngân – Chi bộ TDP số 16.

Toàn cảnh hội nghị