công tác đảng

Khối Đảng, đoàn thể phường Long Biên kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ tháng 4/2022
Ngày đăng 28/04/2022 | 05:00  | Lượt xem: 75

Ngày 26/4/2022, tại Phòng họp 2, Khối Đảng, đoàn thể phường tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ tháng 4/2022.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư TT đảng ủy; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị; Văn phòng Đảng ủy phường.

Tại buổi đánh giá, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư TT Đảng uỷ phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022 của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, văn phòng đảng ủy. Nêu rõ mức độ hoàn thành công việc, các lỗi vi phạm của các đồng chí Trưởng, phó các đoàn thể chính trị, văn phòng đảng ủy trong việc thực hiện kế hoạch công tác tháng; việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; duy trì việc sử dụng các phần mềm điều hành tác nghệp, việc viết và đăng tải các tin bài theo định hướng của Ban biên tập tin bài của phường; công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể về triển khai nhiệm vụ chính trị của phường, ngành dọc cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư TT Đảng uỷ phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022

Tại hội nghị có 04 ý kiến phát biểu của các đồng chí trong hội nghị tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành mình trong tháng 4/2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư đảng ủy phường chủ trì hội nghị thống nhất kết quả công tác tháng và nhấn mạnh chỉ đạo các đoàn thể chính trị phường tập trung hoàn thiện các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng đã đề ra; Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, chính quyền phường tiếp tục duy trì tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước; ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ bẩy hàng tuần trên địa bàn phường. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể duy trì các hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường. Thực hiện các chuyên đề giám sát trên các lĩnh vực thực hiện 6 quy chế dân chủ, giám sát việc thực hiện TTXD – TTĐT tại các tuyến phố, công tác GPMB…

Hội nghị nhất trí đánh giá 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng là đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBT TT đảng uỷ và đồng chí Ngô Văn Đức – Phó bí thư đoàn./.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư đảng ủy phường kết luận hội nghị