công tác đảng

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII
Ngày đăng 24/04/2021 | 10:50  | Lượt xem: 37

Thực hiện Công văn số 266-CV/QU, ngày 16/4/2021 của Quận ủy Long Biên, trong ngày 22/4 và sáng ngày 23/4, Đảng ủy phường Long Biên đã tổ chức “Hội nghị trực tuyến, tiếp sóng truyền hình trực tiếp học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII” tại 3 phòng họp của UBND phường.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Bạch Đằng - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT quận ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Phan - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ phường.

Trong buổi sáng ngày 22/4/2021, hội nghị được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến truyền đạt các nội dung của 3 chương trình công tác cụ thể: Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 10 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”.

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị được nghe đồng chí Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố tiếp tục truyền đạt các nội dung của 3 chương trình cụ thể: Chương trình số 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 09: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”.

Tiếp đó, buổi sáng ngày 23/4/2021, hội nghị được nghe đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn truyền đạt các nội dung của 2 chương trình là Chương trình số 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 08 về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025” và đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong truyền đạt các nội dung của 2 chương trình là Chương trình số 06 về “Phát triển văn hoá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

Thông qua hội nghị 100% các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường đã nắm được nội dung các chương trình công tác của Thành ủy, những kết quả đã đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đặc biệt là các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ cũng như cả hệ thống chính trị từ phường tới cơ sở. Có thể nói, việc thực hiện tốt 10 chương trình công tác của Thành ủy trên cơ sở vừa đảm bảo bao quát các nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Quận, phường, vừa chọn lọc các việc trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá để quyết liệt triển khai thì trong thời gian tới Đảng bộ phường Long Biên ngày càng văn minh và hiện đại.

Toàn cảnh hội nghị: