công tác đảng

Ban biên tập tin bài phường Long Biên họp giao ban công tác tháng 4/2021
Ngày đăng 16/04/2021 | 17:33  | Lượt xem: 27

Ngày 16/4/2021, tại phòng họp số 2, Ban biên tập tin bài phường tổ chức họp giao ban công tác tháng 4/2021

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực đảng ủy, trưởng BBT tin bài phường; các đồng chí thành viên BBT.

Tại buổi giao ban, Thư ký ban biên tập đã kiểm đếm việc thực hiện các nội dung theo kết luận của đồng chí Trưởng ban biên tập tại kỳ giao tháng 3/2021.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực đảng ủy, trưởng BBT tin bài phường đã đánh giá kết quả hoạt động đăng tin bài trên cổng TTĐT phường và quận. Đồng thời đồng chí Trần Thị Hiên – Phó BBT tiến hành rà soát báo cáo về số lượng tin bài, giao diện website trên cổng TTĐT.  Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực đảng ủy, trưởng BBT tin bài phường đã kết luận và giao nhiệm vụ:

1. Giao đồng chí Trần Thị Hiên – Phó ban biên tập tham mưu kiện toàn thành viên Ban biên tập, phân công lại nhiệm vụ phụ trách của các đồng chí thành viên.

2. Thực hiện cân bằng các tin bài của khối chính quyền và khối Đảng, đoàn thể

3. Giao đồng chí cán bộ CNTT hoàn thiện mục giao diện chính; kiểm soát việc vận hành của cổng TTĐT hàng tuần và báo cáo kịp thời đồng chí Trưởng ban biên tập các tồn tại, vướng mắc và đề xuất khắc phục.

Toàn cảnh hội nghị giao ban BBT