công tác đảng

Ban chấp hành đảng ủy phường tổ chức họp rà soát quy hoạch 2020 – 2025, 2021 – 2026.
Ngày đăng 13/03/2021 | 13:05  | Lượt xem: 212

Ngày 12/3/2021, tại phòng họp 2, đảng ủy phường tổ chức họp rà soát quy hoạch 2020 – 2025, 2021 – 2026.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – QUV, Bí thư đảng ủy phường; các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương Thanh – ĐUV, Cán bộ VP đảng ủy căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ban tổ chức quận ủy, báo cáo kết quả rà soát quy hoạch 2020 – 2025, 2021 – 2026.

Sau khi tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, các đồng chí trong BCH đã bỏ phiếu thống nhất:

- Đưa ra khỏi quy hoạch BCH nhiệm kỳ 2020 – 2025: 11 đồng chí và bổ sung quy hoạch: 7 đồng chí.

- Đưa ra khỏi quy hoạch Ban thường vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025: 08 đồng chí và bổ sung quy hoạch: 04 đồng chí

- Đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025: 02 đồng chí và bổ sung quy hoạch: 02 đồng chí.

- Đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025: 04 đồng chí và bổ sung quy hoạch: 02 đồng chí.

- Đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026: 01 đồng chí và bổ sung quy hoạch: 01 đồng chí.

- Đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026: 02 đồng chí và bổ sung quy hoạch: 02 đồng chí.