công tác đảng

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn phường Long Biên

Ngày đăng 17/06/2021 | 06:01  | Lượt xem: 173
Ngày 16/6/2021, tại phòng họp 2 – UBND phường; Đoàn kiểm tra số 3 của quận ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn...

Phường Long Biên tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 15/06/2021 | 05:33  | Lượt xem: 151
Thực hiện Công văn số 314-CV/BCĐ, ngày 03/06/2021 của Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp quận Long Biên, ngày 15/6/2021, Ban chỉ đạo bầu cử phường Long Biên tổ chức Tổng kết công...

Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:35  | Lượt xem: 155
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn...

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết tháng 4/2021.

Ngày đăng 31/03/2021 | 09:24  | Lượt xem: 50
Ngày 24/3/2021, tại phòng họp 1 – UBND phường, Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trong tháng 3/2021, triển khai Nghị quyết Đảng ủy...

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết tháng 5/2021.

Ngày đăng 30/04/2021 | 07:55  | Lượt xem: 50
Ngày 29/4/2021, tại phòng họp 1 – UBND phường, Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trong tháng4/2021, triển khai Nghị quyết Đảng ủy...

Ban chấp hành Đảng ủy phường giao ban thường kỳ tháng 4/2021.

Ngày đăng 30/04/2021 | 07:55  | Lượt xem: 70
Ngày 29/4/2021, Tại phòng họp số 2, Đảng uỷ phường Long Biên tổ chức họp Ban chấp hành đảng uỷ để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an...

Ban chấp hành Đảng ủy phường giao ban thường kỳ mở rộng tháng 5/2021.

Ngày đăng 01/06/2021 | 05:54  | Lượt xem: 106
Ngày 31/5//2021, Tại phòng họp số 1, Đảng uỷ phường Long Biên tổ chức họp Ban chấp hành đảng uỷ mở rộng để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Ngày đăng 24/04/2021 | 10:50  | Lượt xem: 38
Thực hiện Công văn số 266-CV/QU, ngày 16/4/2021 của Quận ủy Long Biên, trong ngày 22/4 và sáng ngày 23/4, Đảng ủy phường Long Biên đã tổ chức “Hội nghị trực tuyến, tiếp sóng truyền hình trực tiếp...

BCĐ bầu cử phường Long Biên triển khai Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày đăng 03/02/2021 | 05:32  | Lượt xem: 42
Ngày 02/02/2021, tại Hội trường UBND phường, BCĐ bầu cử phường Long Biên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban biên tập tin bài phường Long Biên họp giao ban công tác tháng 4/2021

Ngày đăng 16/04/2021 | 05:33  | Lượt xem: 28
Ngày 16/4/2021, tại phòng họp số 2, Ban biên tập tin bài phường tổ chức họp giao ban công tác tháng 4/2021

Ban chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp phường Long Biên tổ chức họp giao ban thường kỳ.

Ngày đăng 16/04/2021 | 05:32  | Lượt xem: 313
Ngày 16/4/2021, tại phòng họp 2, Ban chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp phường tổ chức họp giao ban thường kỳ.

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021.

Ngày đăng 09/04/2021 | 05:28  | Lượt xem: 229
Ngày 09/4/2021, tại phòng họp 1, Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021.

Ban chấp hành Đảng ủy phường giao ban thường kỳ mở rộng tháng 1/2021.

Ngày đăng 29/01/2021 | 09:28  | Lượt xem: 87
Ngày 28/01/2021, Tại phòng họp số 2, Đảng uỷ phường Long Biên tổ chức họp Ban chấp hành đảng uỷ mở rộng để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết tháng 02/2021.

Ngày đăng 30/01/2021 | 05:55  | Lượt xem: 75
Ngày 30/01/2021, tại phòng họp 1 – UBND phường, Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trong tháng 01/2021, triển khai Nghị quyết Đảng...

Đảng ủy phường Long Biên sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:08  | Lượt xem: 263
Ngày 24/3/2021, Đảng ủy phường Long Biên đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Đảng viên Đảng bộ phường Long Biên nghiêm túc học tập Nghị quyết Đại hội XIII.

Ngày đăng 29/03/2021 | 08:51  | Lượt xem: 217
Trong 2 ngày 27,28/3/2021, tại các phòng họp, hơn 500 đảng viên thuộc đảng bộ phường Long Biên nghiêm túc học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì.

Ban chấp hành đảng ủy phường tổ chức họp rà soát quy hoạch 2020 – 2025, 2021 – 2026.

Ngày đăng 13/03/2021 | 01:05  | Lượt xem: 213
Ngày 12/3/2021, tại phòng họp 2, đảng ủy phường tổ chức họp rà soát quy hoạch 2020 – 2025, 2021 – 2026.

Ban chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp phường tổ chức họp giao ban thường kỳ.

Ngày đăng 13/03/2021 | 01:05  | Lượt xem: 238
Ngày 12/3/2021, tại phòng họp 2, Ban chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp phường tổ chức họp giao ban thường kỳ.

Long Biên họp Ban lãnh đạo mở rộng thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 02/03/2021 | 08:39  | Lượt xem: 151
Ngày 01/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ...

Ban chấp hành Đảng ủy phường giao ban thường kỳ mở rộng tháng 02/2021.

Ngày đăng 01/03/2021 | 05:10  | Lượt xem: 239
Ngày 26/02/2021, Tại phòng họp số 1, Đảng uỷ phường Long Biên tổ chức họp Ban chấp hành đảng uỷ mở rộng để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...