Bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Long Biên
Ngày đăng 22/03/2022 | 07:56  | Lượt xem: 139

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) phường Long Biên luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách dân số; tổ chức tốt các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản đã tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong các tầng lớp nhân dân

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường, BCĐ CSSKBĐ& Dân số -KHHGĐ đã chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân phường ban hành các kế hoạch, giao chỉ tiêu và ký cam kết với các đồng chí Trưởng các ngành đoàn thể, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố về thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ ngay từ đầu năm 2021. Tổ chức ký cam kết với cán bộ công chức, viên chức lao động hợp đồng trong cơ quan; Ký cam kết với các cặp vợ chồng có nguy cơ cao sinh con thứ 3 trở lên thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ tại các tổ dân phố; Tổ chức họp BCĐ CSSKBĐ& Dân số - KHHGĐ phường, phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo. Các chế độ chính sách đối với công tác DS-KHHGĐ kịp thời.

Trong công tác phối hợp với các đoàn thể, 12 tổ dân phố: MTTQ – Hội người cao tuổi, Hội CCB, Hội chữ thập đỏ vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền, vận động hội viên tham gia công tác tuyên truyền thực hiện KHHGĐ.

Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên phường đã phối hợp vận động hội viên, đoàn viên tham gia các buổi tuyên truyền về CSSKSS/KHHGĐ, chăm sóc và khám sức khỏe tiền hôn nhân, siêu âm kiểm tra sức khỏe để phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời, tuyên truyền, vận động cá biệt đối với chị em đang có ý định sinh con thứ 3.

Trạm y tế phường chuẩn bị các điều kiện đáp ứng đầy đủ dịch vụ KHHGĐ, an toàn và thuận lợi cho nhân dân. Triển khai tốt ngày làm mẹ an toàn vào ngày 17 hàng tháng.

Chị em phụ nữ được tư vấn vào ngày làm mẹ an toàn

Công an, tư pháp, thống kê đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý tổng hợp, thu thập thông tin và theo dõi biến động đi đến dân cư, chốt số liệu liên ngành hàng quý. Các tổ dân phố tập trung rà soát biến động dân số, vận động chị em trong độ tuổi sinh đẻ đến dự các buổi tuyên truyền về DS-KHHGĐ. Vận động chị em áp dụng các biện pháp tránh thai; vận động đối tượng sinh con một bề, đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 không vi phạm chính sách dân số.

Bên cạnh đó, bộ phận Văn hóa thông tin cũng đã duy trì thường xuyên hệ thống tuyên truyền trên đài truyền thanh của phường, Các hoạt động truyền thông đều được tăng cường và đổi mới với nhiều nội dung phong phú, đa dạng về hình thức, phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng và thu hút nhiều lực lượng tham gia.  Năm 2021 đài truyền thanh phường phát được 50 tin bài với 393 phút về công tác DS-KHHGĐ. Công tác truyền thông được thực hiện có hiệu quả bằng nhiều hình thức như trên hệ thống đài truyền thanh của phường, căng treo 8 pa nô, khẩu hiệu; Phát các tờ gấp, tờ rơi có nội dung về chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản được 208 tờ, tập san, tạp chí 5 quyển. Tổ chức truyền thông trực tiếp 02 buổi với 208 người dự. Các hình thức khác như truyền thông nhóm nhỏ tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản, vận động cá biệt đối với những cặp vợ chồng có ý định sinh con thứ 3 không vi phạm chính sách dân số cũng được thực hiện tốt.

Hội nghị tuyên truyền về chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Việc nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác DS – KHHGĐ được chú trọng : phường đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác chuyên môn của trung tâm DS-KHHGĐ quận tổ chức. Hàng tháng giao ban công tác dân số có hướng dẫn kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động đối tượng thực hiện áp dụng các biện pháp tránh thai. Phối hợp với cảnh sát khu vực hướng dẫn cộng tác viên rà soát, thu thập thông tin để phục vụ công tác theo dõi biến động dân cư đi, đến trên địa bàn. Tập huấn cho những cộng tác viên mới về công tác tuyên truyền, vận động, làm báo cáo.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số - KHHGĐ năm 2021: Tổng số trẻ sinh trong năm là 375 trẻ. Tỷ suất sinh đạt 16.45‰ giảm 0.13‰ so với năm 2020. Số trẻ sinh ra là con thứ 3: 08 trẻ đạt tỷ lệ là 2.13% giảm 0.03% so với năm 2020. Các chỉ tiêu kế hoạch về chăm sóc sức khỏe sinh sản đều đạt kế hoạch được giao. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng BPTT hiện đại: 73.5% . Tỷ lệ thai phụ được tuyên truyền, tư vấn đạt 95%. Tỷ tỷ lệ thai phụ được sàng lọc trước sinh đạt 75%. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 80%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân số - KHHGĐ của phường trong năm 2021 vẫn còn những khó khăn, hạn chế như : công tác truyền thông còn chưa phong phú dẫn đến việc vận động nhân dân đi nghe những buổi truyền thông còn hạn chế; Do dịch bệnh covid 19 kéo dài dẫn đến chưa tổ chức nhiều được các buổi truyền thông trực tiếp tại các TDP; Công tác tuyên truyền vận động cá biệt nhằm giảm sinh con thứ 3+ gặp nhiều khó khăn do những trường hợp có ý định sinh con thứ 3+ thường có tâm lý lảng tránh, không tham gia các hoạt động truyền thông, tư vấn về Dân số-KHHGĐ tại các Tổ dân phố, không tạo điều kiện tiếp xúc với ban vận động của Tổ dân phố, cố tình vi phạm chính sách Dân số; Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh giảm nhưng chưa ổn định.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân phường tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm Nâng cao chất lượng dân số;  Xây dựng nguồn nhân lực tâm huyết với công tác dân số với các mục tiêu cụ thể : Mức giảm tỷ suất sinh là 0,04%o và Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 là 0.02% so với năm 2021; Chỉ tiêu về các biện pháp tránh thai đạt 100% so với kế hoạch; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động chị em khám sức khỏe sinh sản và áp dụng biện pháp tránh thai vào ngày làm mẹ an toàn; Tăng cường công tác truyền thông, vận động nhân dân đi nghe truyền thông đạt yêu cầu.

Để thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ,  BCĐ CSSKBĐ&DS/KHHGĐ phường cần thực hiện tốt các giải pháp trong thời gian tới như sau:

Một là: Thực hiện tốt nghị quyết số 20 và số 21/NQ-TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác DS-KHHGĐ, thường xuyên chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị vào cuộc tích cực để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách DS-/KHHGĐ.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực hơn về công tác DS/KHHGĐ trong tình hình mới; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, đặc biệt là ngành y tế trong việc tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản đến mọi người dân.

Ba là: Tổ chức truyền thông, vận động tại các tổ có mức sinh cao nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, giảm mức sinh, tăng nhanh số người được chăm sóc SKSS và cung cấp các  phương tiện tránh thai kịp thời cho các đối tượng có nhu cầu.

Bốn là: Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số/KHHGĐ nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện các lĩnh vực của công tác Dân số -KHHGĐ.