Bài viết chuyên sâu

Hội LHPN phường Long Biên phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền
Ngày đăng 13/03/2022 | 19:32  | Lượt xem: 138

Trong những năm qua, đi đôi với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác. Hội LHPN phường Long Biên còn phát huy vai trò của phụ nữ (PN) trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm Hội LHPN phường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của phường và sự chỉ đạo của hội LHPN quận. BTV hội thường xuyên đi cơ sở nhằm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của chị em, định hướng dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Hội PN phường chú trọng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, từ hội PN phường tới các chi hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên (HV) chấp hành, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đồng chí Trần Thị Hiên – Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết: “Phát huy vai trò PN trong xây dựng Đảng, chính quyền, cán bộ, HV PN tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và nhiều dự thảo luật khác có liên quan trực tiếp đến PN, trẻ em và tổ chức Hội. Đặc biệt, các cấp Hội tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; các chương trình phát triển KT-XH của địa phương; kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của PN,... Đồng thời, thường xuyên tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm rà soát, đánh giá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ và giới thiệu cán bộ nữ tham gia các cấp ủy Đảng, chính quyền…”.

Hội PN phường còn phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp; Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ của Hội.  Các hoạt động hướng về chi tổ hội thu hút đông đảo hội viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ngoài đẩy mạnh công tác truyền thông, mỗi cán bộ, HVPN có ít nhất một hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và gắn với phong trào thi đua “PN tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “xây dựng đô thị văn minh” trong đó tập trung xây dựng mô hình dân vận khéo.

Theo đó, năm 2021 Hội phụ nữ tập trung thực hiện phong trào thi đua “ Nâng cao chất lượng thực hiện các mô hình dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội phụ nữ”:  Hội LHPN phường Long Biên đã xây dựng và ra mắt được 10 mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như mô hình tiết kiệm giúp phụ nữ  phát triển kinh tế; mô hình VHVN-TDTT; thực hiện ATTP; mô hình tuyến đường nở hoa, tuyến đường bích họa... Các mô hình đều gắn quyền lợi, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và đã đem lại hiệu quả rõ nét, cụ thể:

Lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hội đã chỉ đạo 100% các chi hội thực hiện mô hình tiết kiệm tại chỗ; nuôi lợn nhựa, hũ gạo tiết kiệm 12 chi hội. Với các nguồn tiết kiệm hội đã giúp đỡ được 15 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, ra mắt 03 mô hình " Giúp phụ nữ khởi sự thành công"; 03 mô hình " cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm đảm bảo rõ nguồn gốc:...Thông qua các mô hình giúp chị em có thể thực hiện ước mơ của mình, có công việc ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Từ những hoạt động trên, đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo.

Hội PN ra mắt đoạn ngõ bích hoạ tại chi hội 12

Lĩnh vực VHVN-TDTT: Duy trì  hiệu quả  02 mô hình “ Tổ phụ nữ trẻ”; 3 mô hình CLB văn nghệ; Ra mắt 2 mô hình nhày dân vũ;  2 CLB đọc và làm theo báo hội;  Số thành viên tham gia các câu lạc bộ là 580 người.Thông qua các mô hình, CLB đã tạo sân chơi bổ ích cho hội viên trên địa bàn.  Nhờ vậy mà chất lượng hoạt động Hội ngày càng được nâng lên. Công tác phát triển hội viên của hội phụ nữ phường Long Biên  vượt chỉ tiêu quận giao.  Hội duy trì 3 mô hình bồn hoa, đường hoa phụ nữ tự quản; Hiện nay có 12 chi hội tổ dân phố thực hiện có hiệu quả mô hình thu gom phế liệu gây quỹ hội bảo vệ môi trường. Ra mắt 01 mô hình “tuyến ngõ hoa”  tại chi hội 7. Và 01 công trình “ tuyến ngõ bích họa” tại chi hội 12. 

Mô hình đọc và làm theo báo hội tại chi hội 7

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền , vận động xã hội thực hiện Bình đẳng giới:

Hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước: Tổ chức 01 buổi tuyên truyền luật bầu cử cho 82 lượt cán bộ, hội viên. Tuyên truyển hội viên mặc áo dài, đeo khẩu trang đi bầu cử. 100% cán bộ, hội viên đi bầu cử.Tham gia bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp thành công tốt đẹp. Tuyên truyền 52 hội viên tham gia thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ , gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Giám sát quy trình vận chuyển, thu gom rác thải và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong các đoạn đường, tuyến phố, ngõ và chợ; Giám sát công tác tuyên truyền, trang trí,niêm yết danh sách cử tri trong đợt bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp; Thực hiện quy trình đại hội đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Hội và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu phụ nữ quận Long Biên, Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội với 12 lượt ý kiến;  12 chi hội tổ dân phố đã duy trì, thực hiện có hiệu hiệu quả hoạt động 12 tổ tự quản thực hiện công tác  VSMTT tại các chi hội trên địa bàn phường;  Hàng tháng BTV hội tổ chức giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định VSMT tại các ngõ ngách, và 01 chợ trên địa bàn. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở các hộ gia đình và các hộ kinh doanh thực hiện tốt công tác VSMT. Đồng thời kịp thời kiến nghị với UBND phường giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác quản lý thực hiện đảm bảo VSMT.

Có thể nói, những phong trào, hoạt động thiết thực của các cấp Hội LHPN phường Long Biên thời gian qua đã phát huy tiềm năng, sức mạnh của các tầng lớp PN trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Có thể khẳng định, Hội LHPN chính là cánh tay đắc lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Mô hình "Trạm hạnh phúc - Chạm yêu thương" 
Hội phụ nữ tặng nước cho các chốt trực phòng chống dịch Covid - 19
Hội PN phường tặng quà cho hội viên đơn thân có hoàn cảnh khó khăn