Bài viết chuyên sâu

Tấm gương người cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm với công tác Hội và quản lý vốn vay
Ngày đăng 28/12/2021 | 06:24  | Lượt xem: 207

Chị tên là: Nguyễn Thu Hằng là chi hội phó chi hội phụ nữ tổ 16, Hội LHPN phường Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021, 2021 - 2026, Kiêm tổ trưởng tổ vay vốn số 4 của hội và là Cộng tác viên Dân số-KHHGĐ tổ 16.

Chị Nguyễn Thu Hằng tham gia công tác Hội từ năm 2006 và được phân công là tổ trưởng tổ vay vốn tại cum Nha.Với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, đức tính hiền lành, thật thà, chị Hằng được nhiều chị em cán bộ , hội viên thuộc cụm dân cư Nha cũng như mọi người dân trong tổ dân phố số 16 quí mến. Với nhiều năm công tác phong trào, với cương vị là chi hội phó chi hội phụ nữ số 16 - Hội LHPN phường, đồng thời kiêm chức vụ tổ trưởng tổ vay vốn số 4 của hội và là Cộng tác viên Dân số-KHHGĐ tổ 16, chị đã hiểu và đúc kết, rút ra được kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, chị nói: “Trước hết mình và gia đình mình phải gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,, con cái mình phải gương mẫu thực hiện đúng pháp lệnh Dân số, thì mới tuyên truyền, vận động được chị em và nhân dân trong tổ dân phố, nói mới có người nghe”.

Chị Nguyễn Thu Hằng - Chi hội phó chi hội 16, tổ trưởng tổ vay vốn

Hơn 10 năm làm công tác quản lý vốn vay của tổ vay vốn tại cụm Nha, chị Hằng luôn thực hiện tốt các công việc được ủy nhiệm về việc thu lãi, thu tiên gửi và thực hiện một số nội dung công việc khác trong quy trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ký với Phòng giao dịch NHCSXH quận Long Biên theo Hợp đồng ủy nhiệm. Luôn bám sát nội dung các Văn bản chỉ đạo nghiệp vụ, các Nghị quyết của BĐD HĐQT NHCSXH quận, các văn bản chỉ đạo của UBND phường, Hội LHPN phường, vì vậy hàng năm Tổ TK&VV chị phụ trách luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Chị luôn triển khai thực hiện tốt quy ước của Tổ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách khác, thường xuyên có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng vốn của các hộ vay, duy trì  sinh hoạt tổ định kỳ hàng quý hoặc có thể đột xuất để giải quyết công việc nếu có phát sinh.Việc bình xét cho vay từng hộ, kết nạp tổ viên mới, cho tổ viên ra khỏi Tổ, thay đổi nội dung quy ước hoạt động... Tất cả các nội dung đều được thực hiện công khai, dân chủ.Tất cả các tổ viên đều tuân thủ tốt các quy ước của tổ, chấp hành trả nợ gốc, trả lãi, gửi tiết kiệm đầy đủ và đúng kỳ hạn. Chị thường xuyên Tuyên truyền và cập nhật thông tin, chính sách tín dụng ưu đãi (quyền và nghĩa vụ của các tổ viên, chương trình cho vay mới, thay đổi quy trình thủ tục, thay đổi mức vay hoặc lãi suất…) cho tổ viên. Đồng thời, tuyên truyền tổ viên thực hiện nghiêm túc quy trình thủ tục, sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, nâng cao ý thức trả nợ cho ngân hàng.Vì vậy hơn 10 năm phụ trách, tổ vay vốn của  chị không phát sinh nợ quá hạn.. 

Cô Hằng họp giao ban các tổ vay vốn với ngân hàng chính sách xã hội và các đoàn thể hàng tháng

Để giúp các tổ viên từng bước có thói quen thực hành tiết kiệm để tự tạo lập nguồn vốn tự có trả nợ ngân hàng, chị vận động tất cả các thành viên trong tổ cùng thống nhất gửi tiết kiệm từ 300.000 đồng/tháng đến nay là 500.000 đồng/tháng. Tổ TK&VV của chị Hằng luôn thực hiện lưu trữ giấy tờ, sổ sách đầy đủ, chính xác và hợp lý. Hàng tháng thường xuyên tham dự các buổi họp giao ban với HộiLHPN phường và ngân hàng CSXH.  Hiện nay tổng dư nợ của tổ TK&VV do chị phụ trách là: 2.820.000.000 đồng với 61 hộ vay, có số dư tiết kiệm huy động là: 359.839.025 đồng. Hàng năm tổng kết công tác vay vốn chị Hằng luôn là người được bình xét là tổ trưởng tổ vay vốn tiêu biểu.

Ngoài việc quản lý tốt nguồn vốn vay, chị Hằng còn là một cán bộ hội kiêm CTV dân số nhiệt tình năng động. Chị luôn tìm tòi học hỏi ở các buổi tập huấn, học các bà các chị trong nhiệm kỳ trứơc bằng thực tế. Là chủ gia đình lại kiêm nhiều việc một lúc, chị sắp xếp thời gian làm việc khoa học, hợp lý để vừa đảm bảo việc gia đình và vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Hàng năm bình xét thi đua cuối năm chị luôn đạt cán bộ hội giỏi tiêu biểu xuất sắc, chi hội của chị năm nào cũng đạt chi hội suất sắc, chị Hằng xứng đáng là tấm gương để chị em phụ nữ phường Long Biên học tập, noi theo.