Bài viết chuyên sâu

Dân vận khéo trong phong trào của Hội cựu chiến binh phường Long Biên
Ngày đăng 16/11/2021 | 15:20  | Lượt xem: 329

Năm 2021; Quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch của Quận ủy về thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo” trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng; Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành Hội CCB Quận Long Biên và sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường Long Biên về thực hiện chủ đề năm “Dân vận khéo” của Quận ủy;

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Long Biên; Đảng ủy và khối vận Đảng ủy phường xác định và tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là  “Dân vận khéo” được triển khai toàn diện trên các mặt công tác, trọng tâm tập trung làm tốt “Dân vận khéo” công tác GPMB, công tác thu thuế nợ đọng ngoài quốc doanh và thu thuế nợ đọng đất phi nông nghiệp. Đối với công tác GPMB trên địa bàn phường hiện đang thực hiện 05 dự án đang triển khai, trong năm 2021 số hộ dân thuộc diên thu hồi đất bàn giao mặt bằng 526 hộ; Đối với công tác thu thuế nơ đọng ngoài quốc doanh và thu thuế nợ đọng đất phi nông nghiệp; đây là nợ thuế của nhiều năm như từ năm 2019 - năm 2020: thuế nợ đọng ngoài quốc doanh là 46 hộ, số tiền nợ thuế 607.199.022 đồng; Thuế nợ đọng đất phi nông nghiệp là 1.046 hộ với số tiền nợ đọng là: 660.000.000 đồng, đây là nợ thuế tương đối lớn. Hội cựu chiến binh phường nhận thấy đây là công việc khó, đòi hỏi phải tập trung làm tốt công tác Dân vận khéo mới đem lại hiệu quả.

 

Hình ảnh tổ công tác đi vận động các hộ kinh doanh

Từ đặc điểm tình hình và chủ trương lãnh đạo của Đảng ủy phường. Với bản lĩnh trí tuệ của CCB đã được tôi luyện trong quận đội, luôn phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, Hội CCB phường Long Biên xác định tham gia thực hiện dân vân khéo trên các mặt công tác theo 6 quy chế dân chủ ở cơ sở của Quận ban hành;  trong đó Ban chấp hành Hội CCB phường họp thống nhất chọn đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong công tác tuyên truyền vận động thu thuế các hộ dân nợ đọng; xây dựng Kế hoạch và ban hành Quyết định của Ban chấp hành Hội CCB phường về thành lập tổ dân vận khéo gồm 14 đồng chí, giao nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền vận động thu thuế nợ đọng trên địa bàn phường; Thường vụ Hội đã phối hợp với UBND phường, Chi cục thuế về làm việc bàn thống nhất biện pháp vận động thu thuế nợ đọng. Tuy nhiên do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 bùng phát lần 3, nên cuối quý I và đầu quý II năm 2021, Hội CCB phường mới triển khai thực hiện được. Kết quả Hội đã phối hợp với cán bộ chi Cục thuế Quận, Tài chính phường đến các hộ kinh doanh với 6 buổi để tuyên truyền vận động thu thuế nợ đọng ngoài quốc doanh 34/46 hộ với tổng số tiền là 181.910.310 đồng/670.145.567 đồng, đạt 27%; Đối với nợ đọng thuế đất phí nông nghiệp, Hội CCB đã phối hợp với cán bộ các Tổ dân phố tuyên truyền vận động thu thuế nợ đọng được 29 hộ với số tiền18.923.073 đồng. Kết quả thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong công tác tuyên truyền vận động thu thuế nợ đọng trên địa bàn đã được Đảng ủy –UBND phường ghi nhận, 6 tháng đầu năm Hội CCB phường được khối vận Đảng ủy phường đề nghị Quận ủy tặng giấy khen.

Ngoài ra Hội CCB phường đã chủ động tập trung phối hợp với UBMTTQ phường, các đoàn thể chính trị -xã hội, khối vận Đảng ủy phường tập trung tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn phường, số hội viên CCB trực tiếp tham gia lực lượng trực các chốt vùng 1,2,3 trên địa bàn phường là 65 đồng chí, số hội viên tham gia trong tổ covid cộng đồng là 36 đồng chí; Hội đã vận động hội viên tham gia ủng hộ quỹ phòng chống covid, qũy mua Vacxin, với tổng số tiền 114.000 đồng; tham gia vận động nhân dân ủng hộ quà cho nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch covid trên địa bàn; qua đó đã góp phần chung tay toàn hệ thống chính trị của phường phòng chống dịch thành công.

Từ những kết quả nêu trên trong thời gian tới Hội CCB phường xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác như sau:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Nhà nước.

Hai ba: Tiếp tục thực hiện tốt mô hình dân vận khéo trong công tác vận động thu thuế nợ đọng; công tác giải phóng mặt bằng  trên địa bàn phường.

Ba là: Làm tốt công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện Quyết định số 217,218 của Bộ Chính trị và QĐ 2200 của Thành uỷ Hà Nội.