Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỉ Hợi 2019!

CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN

thông báo

Thông báo niêm yết công khai (01/07/2020 08:15:00)

Niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 ( đợt 3)
Xem tất cả