Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỉ Hợi 2019!

Tuần văn hóa thương mại - làng nghề - quận Long Biên năm 2020

tin tức khác

Lễ chào cờ tháng 11/2020 (02/11/2020 15:35:00)

Sáng ngày 02/11/2020, tại Hội trường - UBND phường toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường Long Biên đã thực hiện nghi lễ chào cờ tập thể sáng thứ hai đầu tuần tháng...
Xem tất cả